Home 音樂新聞 絕對會躍上龍門的愛爾蘭樂隊 Fontaines D.C. 

絕對會躍上龍門的愛爾蘭樂隊 Fontaines D.C. 

1096
0

Fontaines D.C.  一支很年輕, 成立在 2018 年的愛爾蘭籍 5 人樂團 , 2019 年四月 […]